Betonárka DOSA Všetky betónové zmesi
sú certifikované
Vyrábané z premývaného
riečneho kameniva

o nás

Spoločnosť DOSA Betón s.r.o. vznikla vo februári roku 2019 osamostatnením sa od spoločnosti DOSA Slovakia s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a dopravou betónu už od roku 2011. Betóny sú certifikované a zodpovedajú medzným hodnotám podľa STN EN 206.

Cenník

Vozový park

Stavby

Certifikáty

Hodinový výkon betonárky je 45 m3 výroby betónovej zmesi. Všetky vyrábané betónové zmesi sú certifikované. Celý systém betonárky je vystavaný na báze počítačom riadenej výroby betónu prostredníctvom PC so samostatnou váhou na cement, váhou vody s rozvodmi, dávkovaním plastifikátorov, štvorfrakčným radovým zásobníkom kameniva, vážiacim dopravníkovým pásom, s jedným miešacím bubnom a tromi zásobníkmi na cement.

    Kontakt na Nás