Cenník

CENNÍK BETÓNOVÝCH ZMESÍ

Trieda betónu Stupne vplyvu
prostredia
Max. priesak Zrnitosť (Dmax) Konzistencia Cena bez DPH Cena s DPH
C8/10 X0 - 16 S1 67,00€/m3 80,40€/m3
C8/10 X0 - 16 S3 67,00€/m3 80,40€/m3
C12/15 X0 - 16 S1 69,00€/m3 82,80€/m3
C12/15 X0 - 16 S3 69,00€/m3 82,80€/m3
C16/20 XC1 - 16 S1 77,00€/m3 92,40€/m3
C16/20 XC1 - 16 S3 77,00€/m3 92,40€/m3
C20/25 XC2 - 16 S1 79,50€/m3 95,40€/m3
C20/25 XC2 - 16 S3, S4 79,50€/m3 95,40€/m3
C25/30 XC3 50mm 16 S3, S4 82,00€/m3 98,40€/m3
C25/30 XC3 50mm 16 S3, S4 82,00€/m3 98,40€/m3
C30/37 XC4,XD2,XA1 50mm 16 S3, S4 86,00€/m3 103,20€/m3
CB III XC4, XF4, XD3 50mm 16 S3, S4 87,00€/m3 104,40€/m3

Betóny sú certifikované a zodpovedajú medzným hodnotám podľa STN EN 206.

Vyrábané sú z kvalitného premývaného riečneho kameniva. Kvalitu betónu kontroluje nezávislé akreditované skúšobné laboratórium.

Príplatky Cena bez DPH Cena s DPH
-Dmax 4mm 7,00€/m3 8,40€/m3
-Dmax 8mm 5,00€/m3 6,00€/m3
-zimná prevádzka (od 1.11. do 30.3.) 5,00€/m3 6,00€/m3
-urýchľovač / spomaľovač tuhnutia 3,00€/m3 3,60€/m3
-za betonáž počas víkendov 3,00€/m3 3,60€/m3
-za betonáž počas sviatkov 5,00€/m3 6,00€/m3

Uvedené ceny platia pri odobratom množstve od 20m3.

Cena a zľava za množstvo odobratého betónu, alebo platba vopred je možná dohodou.

Cenovú ponuku vieme vypracovať individuálne podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Platnosť od 1.1.2023

CENNÍK DOPRAVY

Vozidlo Cena bez DPH Cena s DPH Vykládka (nad 15min) bez DPH Vykládka (nad 15min) s DPH
Max. kapacita 7m3 2,50€/km 3,00€/km 7,00€/15min. 8,40€/15min.
Max. kapacita 10m3 2,50€/km 3,00€/km 7,00€/15min. 8,40€/15min.
Vzdialenosť do 12 km 30,00€/otočenie 36,00€/otočenie 7,00€/15min. 8,40€/15min.

V cene dopravy je nakládka betónu na betonárni a vykládka betónu v mieste určenia do 15 minút.

Platnosť od 1.1.2023

CENNÍK BETÓN PUMPY

Vozidlo Cena za dopravu bez DPH Cena za dopravu s DPH Cena za výkon/h bez DPH Cena za výkon/h s DPH
Pumi M-24,28 Putzmeister 2,50€/km 3,00€/km 100,00€/h 120,00€/h

Platnosť od 1.1.2023

OSTATNÉ SADZBY

Ostatné služby Cena bez DPH Cena s DPH
Použitie rozbehovej chémie 25,00€/ks 30,00€/ks
Použitie kovového potrubia 6,00€/bm 7,20€/bm
Použitie gumových hadíc 6,00€/bm 7,20€/bm
Čerpanie drátkobetónu 3,00€/bm 3,60€/bm
Umývanie pumpy (mimo stavby) 30,00€ 36,00€
Zbytočný príjazd na stavbu 90,00€ 108,00€

U betónpumpy a domiešavačov je potrebné zabezpečiť bezproblémový príjazd na miesto určenia, zabezpečiť dostatočný priestor k rozloženiu betónpumpy a pomocné sily na montáž a demontáž prídavného potrubia.

Betónpumpa čerpá betón s minimálnou triedou C 16/20 a vyššou.

Platnosť od 1.1.2023