Prefabrikáty

Cestné panely

Základový nosník – Mrazovky

Zostava prefabrikovaných betónových lodžií

Stavebné betónové kocky – ConcreteBlock

Prefabrikované sokle a podhrabové dosky

Schodiskové stupienky

Matricové sokle